WOMENS HEALTH:

 • Sunil Eshwar
 • Bhawana Mishra

KIDS CLINIC

 • Bopanna .C.U
 • Avinash Shanbagh

GENERAL MEDICINE

 • Govindaiah H.K

PHYSIOTHERAPY

 • Prerna Jain
 • Rehana Amin

ULTRASOUND SCANS

 • Sunil Eshwar
 • Rekha Mohan

LABORATORY

 • Kedar

OFFICE MANAGER

 • Praveen